O nas

 

Przedszkole Publiczne nr 4 z oddziałami zamiejscowymi w Międzyświeciu


Dyrektor:  mgr Elżbieta Ornowska  
Godziny otwarcia oddziałów zamiejscowych:  6.30- 16.00


Adres: 

ul. Malinowa 2

43- 430 Międzyświeć

Tel: 33 853 02 69W Międzyświeciu przy ulicy Malinowej 2 mieszczą się nasze trzy oddziały zamiejscowe: Misie (grupa młodsza), Biedronki (grupa średnia) i Kotki (grupa starsza). Uczęszcza do nich 56 dzieci w godzinach od 6:30-16:00. Umiejscowienie naszej placówki pozwala nam na  organizowanie spacerów z dala od ruchu ulicznego. Możemy wybrać się nad stawy, nad rzekę, do lasu i odwiedzić gospodarstwo rolne. Wychodząc do przedszkolnego ogrodu możemy skorzystać nie tylko z placu zabaw ale również zagrać w piłkę nożną na dużym boisku lub w siatkówkę plażową. Staramy się aby naszym przedszkolakom wesoło płynął czas.Oferta edukacyjna dostosowana jest do potrzeb i możliwoścdzieci . 

Nasza wykwalifikowana kadra troszczy się o wszechstronny rozwój dzieci w atmosferze radości, współpracy i akceptacji. Stosowane są nowatorskie metody i formy pracy, wzbudzające zainteresowanie dzieci i chęć uczestnictwa w planowanych działaniach.

W osiąganiu sukcesów przez dzieci istotne jest równorzędne oddziaływanie przedszkola i rodziców, zatem staramy się wspierać rodziców w ich działaniach wychowawczych; umożliwiać kontakt ze specjalistami (psychologiem, logopedą, terapeutami pedagogicznymi) oraz angażować w codzienne życie przedszkola poprzez zajęcia otwarte, uroczystości, wycieczki, warsztaty, kiermasze, festyny itp. Nauczyciele wykorzystują w swojej pracy następujące metody:

 • -KLANZA- pedagogika zabawy;
 • -Globalne czytanie wg Majchrzak i Domana;
 • -Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej;
 • -Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz;
 • -Dziecięca matematyka E. Gruszczyk- Kolczyńskiej;
 • -Aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss;
 • -Metoda C. Orffa;
 • -Metoda Z. Kodlaya;
 • -Radosna kinezjologia J. Zwoleńska;
 • -Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborn;
 • -Metoda Knillów;
 • -Program rozwijający percepcję wzrokową- wzory i obrazki Froztig-Horne;
 • -Metoda symultaniczno-sekwencyjna prof. Jagody Cieszyńskiej;
 • -Elementy pedagogiki M. Montessori;
 • -Metoda ćwiczeń grafomotorycznych (H. Tymichowej).


Włączamy się w rożne akcje charytatywne, które uwrażliwiają na potrzeby i problemy innych, uczą empatii. Staramy się wychowywać  dzieci, aby w przyszłości wyrosły na mądrych, wrażliwych i odpowiedzialnych ludzi. By potrafiły okazać serce i nieść pomoc istotom słabszym i potrzebującym. 


Prowadzona jest bogata współpraca ze środowiskiem lokalnym, dzięki której dzieci poznają miejsca użyteczności publicznej.
Promujemy zdrowy styl życia, zachęcamy do aktywnego spędzania wolnego czasu i uczymy zdrowej rywalizacji oraz właściwego ustosunkowania się do odniesionego sukcesu lub poniesionej porażki poprzez organizacje i udział w miedzyprzedszkolnych turniejach i olimpiadach sportowych.
Rozbudzając i poszerzając zainteresowania naszych wychowanków prowadzone są spotkania z artystami, wyjazdy do Teatru, spotkania z teatrzykami oraz ciekawymi ludźmi na terenie placówki.
Dzieci biorą udział w różnych konkursach i przeglądach artystycznych. Prezentują swoje artystyczne umiejętności na Dniach Skoczowa.


 Dzieci uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego, religii katolickiej i ewangelickiej. Ponadto dzieci, które wymagają specjalistycznego wsparcia objęte są opieką logopedy,  psychologa oraz specjalisty w zależności od potrzeb.

Praca wychowawczo - dydaktyczna w naszej placówce opiera się na programach wychowania  przedszkolnego, które są zgodne z realizacją treści zawartych w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego. Realizowane  są również dodatkowe programy z zakresu profilaktyki prozdrowotnej oraz programy ekologiczne.

  

NASZA KADRA 

mgr Ewa Matlak nauczyciel dyplomowany (wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika)

mgr Katarzyna Moskała- nauczyciel początkujący (wychowanie przedszkolne)

mgr Katarzyna Zagóra - nauczyciel dyplomowany (wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna)

mgr Katarzyna Pobiegło -  nauczyciel dyplomowany (wychowanie przedszkolne, język angielski)

mgr Marta Klima-Huczek - logopedamgr Barbara Nawrat - Kłóskokatechetka katolicka

mgr Adrianna Szłapa - katechetka ewangelickaPorządku pilnują i pyszne jedzonko gotują

pani  Katarzyna Szafraniec

pani  Jolanta Kohut

pani  Grażyna Maciejiczek

pani  Renata Olszowska  - pomoc nauczyciela

pani Beata Hoffmann
KONTO RADY RODZICÓW MIĘDZYŚWIEĆ:

51 8126 0007 0007 8487 2000 0010