WITAMY NA STRONIE PRZEDSZKOLA NR 4 W SKOCZOWIE

Przedszkole Publiczne Nr 4 w Skoczowie z oddziałami  zamiejscowymi w Międzyświciu mieści się w budynku piętrowym, przy ul. Morcinka 20, w otoczeniu dużego ogrodu. W pobliżu jest dużo zieleni, lasek, rzeka i stawy, stanowiące doskonałą bazę wycieczkowo – spacerową. To usytuowanie placówki pozwala dzieciom zdobywać wiadomości o otaczającej przyrodzie poprzez bezpośredni  kontakt z nią. Bliskie sąsiedztwo Szkoły Podstawowej stwarza warunki do aktywnej współpracy, która ułatwia wychowankom przejście w kolejny etap edukacji.

Przedszkole może pomieścić 125 dzieci w godzinach od 6.00 – do 17.00 . Nieodpłatne minimum programowe realizowane jest w godzinach 7.30 – 12.30. Dysponuje pięcioma dużymi, bogato wyposażonymi w zabawki, pomoce dydaktyczne i sprzęt gimnastyczny salami; dostosowanymi do wieku i możliwości rozwojowych dzieci. Praca wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest na poziomie 5 grup wiekowych: grupa I – 3 latki (Motylki), grupa II –  4 latki (Pszczółki),  grupa III – 4,5 latki (Krasnoludki), grupa IV – 6 latki (Słoneczka) i grupa V (Żabki) - dzieci 5 i 6 letnie.

W Międzyświeciu przy ulicy Malinowej 2 mieszczą się nasze trzy oddziały zamiejscowe: Biedronki (grupa młodsza), Kotki (grupa średnia) i Myszki (grupa starsza). Uczęszcza do nich 61 dzieci w godzinach od 6:30-16:00. Umiejscowienie naszej placówki pozwala nam na  organizowanie spacerów z dala od ruchu ulicznego. Możemy wybrać się nad stawy, nad rzekę, do lasu i odwiedzić gospodarstwo rolne. Wychodząc do przedszkolnego ogrodu możemy skorzystać nie tylko z placu zabaw ale również zagrać w piłkę nożną na dużym boisku lub w siatkówkę plażową. Staramy się aby naszym przedszkolakom wesoło płynął czas.


Oferta edukacyjna dostosowana jest do potrzeb i możliwoścdzieci . Nasza wykwalifikowana kadra troszczy się o wszechstronny rozwój dzieci w atmosferze radości, współpracy i akceptacji. Stosowane są nowatorskie metody i formy pracy, wzbudzające zainteresowanie dzieci i chęć uczestnictwa w planowanych działaniach.

W osiąganiu sukcesów przez dzieci istotne jest równorzędne oddziaływanie przedszkola i rodziców, zatem staramy się wspierać rodziców w ich działaniach wychowawczych; umożliwiać kontakt ze specjalistami (psychologiem, logopedą, terapeutami pedagogicznymi) oraz angażować w codzienne życie przedszkola poprzez zajęcia otwarte, uroczystości, wycieczki, warsztaty, kiermasze, festyny itp. Nauczyciele wykorzystują w swojej pracy następujące metody:

 • -KLANZA- pedagogika zabawy;
 • -Globalne czytanie wg Majchrzak i Domana;
 • -Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej;
 • -Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz;
 • -Dziecięca matematyka E. Gruszczyk- Kolczyńskiej;
 • -Aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss;
 • -Metoda C. Orffa;
 • -Metoda Z. Kodlaya;
 • -Radosna kinezjologia J. Zwoleńska;
 • -Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborn;
 • -Metoda Knillów;
 • -Program rozwijający percepcję wzrokową- wzory i obrazki Froztig-Horne;
 • -Metoda symultaniczno-sekwencyjna prof. Jagody Cieszyńskiej;
 • -Elementy pedagogiki M. Montessori;
 • -Metoda ćwiczeń grafomotorycznych (H. Tymichowej).


Włączamy się w rożne akcje charytatywne, które uwrażliwiają na potrzeby i problemy innych, uczą empatii. Staramy się wychowywać  dzieci, aby w przyszłości wyrosły na mądrych, wrażliwych i odpowiedzialnych ludzi. By potrafiły okazać serce i nieść pomoc istotom słabszym i potrzebującym. 


Prowadzona jest bogata współpraca ze środowiskiem lokalnym, dzięki której dzieci poznają miejsca użyteczności publicznej.
Promujemy zdrowy styl życia, zachęcamy do aktywnego spędzania wolnego czasu i uczymy zdrowej rywalizacji oraz właściwego ustosunkowania się do odniesionego sukcesu lub poniesionej porażki poprzez organizacje i udział w miedzyprzedszkolnych turniejach i olimpiadach sportowych.
Rozbudzając i poszerzając zainteresowania naszych wychowanków prowadzone są spotkania z artystami, wyjazdy do Teatru, spotkania z teatrzykami oraz ciekawymi ludźmi na terenie placówki.
Dzieci biorą udział w różnych konkursach i przeglądach artystycznych. Prezentują swoje artystyczne umiejętności na Dniach Skoczowa.


 Dzieci uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego, religii katolickiej i ewangelickiej. Ponadto dzieci, które wymagają specjalistycznego wsparcia objęte są opieką logopedy,  psychologa oraz specjalisty w zależności od potrzeb.

Praca wychowawczo - dydaktyczna w naszej placówce opiera się na programach wychowania  przedszkolnego, które są zgodne z realizacją treści zawartych w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego. Realizowane  są również dodatkowe programy z zakresu profilaktyki prozdrowotnej oraz programy ekologiczne.                                         

NASZA KADRA 


Dyrektor:  mgr Teresa Ornowska - nauczyciel dyplomowany (wychowanie przedszkolne)

mgr Agata Chrapek - nauczyciel  mianowany (wychowanie przedszkolne, rytmika)

mgr Stanisław Kaczmarczyk- nauczyciel dyplomowany (wychowanie przedszkolne)

mgr Agnieszka Kłek- nauczyciel kontraktowy (wychowanie przedszkolne)

mgr Bożena Konieczny - nauczyciel mianowany (wychowanie przedszkolne)

mgr Beata Matuszka- nauczyciel dyplomowany (wychowanie przedszkolne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka)

mgr Katarzyna Pobiegło - nauczyciel  dyplomowany (wychowanie przedszkolne, język angielski)

mgr Beata Świeży- nauczyciel kontraktowy (wychowanie przedszkolne, rytmika)

mgr Michalina Tengler - nauczyciel kontraktowy (wychowanie przedszkolne)


mgr Elżbieta Ornowska nauczyciel mianowany  (wychowanie przedszkolne, logopedia z komunikacją alternatywną, terapia pedagogiczna, surdopedagogika)  

mgr Barbara Nawrat - Kłósko- katechetka katolicka

mgr Adrianna Szłapa - katechetka ewangelicka


ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W MIĘDZYŚWIECIU  

mgr Ewa Matlak nauczyciel mianowany (wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika)

mgr Agnieszka Kłek- nauczyciel kontraktowy (wychowanie przedszkolne)

mgr Elżbieta Ornowska - nauczyciel mianowany  (wychowanie przedszkolne, logopedia z komunikacją alternatywną, terapia pedagogiczna, surdopedagogika) 

mgr Katarzyna Zagóra - nauczyciel mianowany (wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna)

mgr Katarzyna Pobiegło -  nauczyciel  dyplomowany (wychowanie przedszkolne, język angielski)

mgr Barbara Nawrat - Kłóskokatechetka katolicka

mgr Adrianna Szłapa - katechetka ewangelicka     


Porządku pilnują i pyszne jedzonko gotują....

pani Barbara Baranowska 

pani Patrycja Górniok

pani Katarzyna Gołyszny 

pani Aneta Tengler

pani Anna Kubeczek 

pani Anna Macura 

pani Olga Mendrek 

pani Joanna Olszowska ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY     

pani  Katarzyna Szafraniec

pani  Jolanta Kohut

pani  Grażyna Maciejiczek

pani  Małgorzata Pietrzyk  - pomoc nauczyciela

pani Beata Hoffmann