WITAMY NA STRONIE PRZEDSZKOLA NR 4 W SKOCZOWIE

Przedszkole Publiczne Nr 4 w Skoczowie z oddziałami  zamiejscowymi w Międzyświeciu mieści się w budynku piętrowym, przy ul. Morcinka 20, w otoczeniu dużego ogrodu. W pobliżu jest dużo zieleni, lasek, rzeka i stawy, stanowiące doskonałą bazę wycieczkowo – spacerową. To usytuowanie placówki pozwala dzieciom zdobywać wiadomości o otaczającej przyrodzie poprzez bezpośredni  kontakt z nią. Bliskie sąsiedztwo Szkoły Podstawowej stwarza warunki do aktywnej współpracy, która ułatwia wychowankom przejście w kolejny etap edukacji.

Przedszkole może pomieścić 125 dzieci w godzinach od 6.00 – do 17.00 . Nieodpłatne minimum programowe realizowane jest w godzinach 7.30 – 12.30. Dysponuje pięcioma dużymi, bogato wyposażonymi w zabawki, pomoce dydaktyczne i sprzęt gimnastyczny salami; dostosowanymi do wieku i możliwości rozwojowych dzieci. Praca wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest na poziomie 5 grup wiekowych: grupa I – 3 latki (Smerfy), grupa II –  4 latki (Motylki),  grupa III – 5 latki (Pszczółki), grupa IV – 6 latki (Krasnoludki) i grupa V (Żabki) - dzieci 4, 5 i 6 letnie.

W Międzyświeciu przy ulicy Malinowej 2 mieszczą się nasze trzy oddziały zamiejscowe: Misie (grupa młodsza), Biedronki (grupa średnia) i Kotki (grupa starsza). Uczęszcza do nich 56 dzieci w godzinach od 6:30-16:00. Umiejscowienie naszej placówki pozwala nam na organizowanie spacerów z dala od ruchu ulicznego. Możemy wybrać się nad stawy, nad rzekę, do lasu i odwiedzić gospodarstwo rolne. Wychodząc do przedszkolnego ogrodu możemy skorzystać nie tylko z placu zabaw ale również zagrać w piłkę nożną na dużym boisku lub w siatkówkę plażową. Staramy się aby naszym przedszkolakom wesoło płynął czas.


Oferta edukacyjna dostosowana jest do potrzeb i możliwoścdzieci . Nasza wykwalifikowana kadra troszczy się o wszechstronny rozwój dzieci w atmosferze radości, współpracy i akceptacji. Stosowane są nowatorskie metody i formy pracy, wzbudzające zainteresowanie dzieci i chęć uczestnictwa w planowanych działaniach.

W osiąganiu sukcesów przez dzieci istotne jest równorzędne oddziaływanie przedszkola i rodziców, zatem staramy się wspierać rodziców w ich działaniach wychowawczych; umożliwiać kontakt ze specjalistami (psychologiem, logopedą, terapeutami pedagogicznymi) oraz angażować w codzienne życie przedszkola poprzez zajęcia otwarte, uroczystości, wycieczki, warsztaty, kiermasze, festyny itp. Nauczyciele wykorzystują w swojej pracy następujące metody:

 • - KLANZA- pedagogika zabawy;
 • - Globalne czytanie wg Majchrzak i Domana;
 • - Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej;
 • - Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz;
 • - Dziecięca matematyka E. Gruszczyk- Kolczyńskiej;
 • - Aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss;
 • - Metoda C. Orffa;
 • - Metoda Z. Kodlaya;
 • - Radosna kinezjologia J. Zwoleńska;
 • - Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborn;
 • - Metoda Knillów;
 • - Program rozwijający percepcję wzrokową- wzory i obrazki Froztig-Horne;
 • - Metoda symultaniczno-sekwencyjna prof. Jagody Cieszyńskiej;
 • - Elementy pedagogiki M. Montessori;
 • - Metoda ćwiczeń grafomotorycznych (H. Tymichowej).


Włączamy się w rożne akcje charytatywne, które uwrażliwiają na potrzeby i problemy innych, uczą empatii. Staramy się wychowywać  dzieci, aby w przyszłości wyrosły na mądrych, wrażliwych i odpowiedzialnych ludzi. By potrafiły okazać serce i nieść pomoc istotom słabszym i potrzebującym. 

Prowadzona jest bogata współpraca ze środowiskiem lokalnym, dzięki której dzieci poznają miejsca użyteczności publicznej.
Promujemy zdrowy styl życia, zachęcamy do aktywnego spędzania wolnego czasu i uczymy zdrowej rywalizacji oraz właściwego ustosunkowania się do odniesionego sukcesu lub poniesionej porażki poprzez organizacje i udział w miedzy przedszkolnych turniejach i olimpiadach sportowych.
Rozbudzając i poszerzając zainteresowania naszych wychowanków prowadzone są spotkania z artystami, wyjazdy do Teatru, spotkania z teatrzykami oraz ciekawymi ludźmi na terenie placówki.
Dzieci biorą udział w różnych konkursach i przeglądach artystycznych. Prezentują swoje artystyczne umiejętności na Dniach Skoczowa.

Dzieci uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego, religii katolickiej i ewangelickiej. Ponadto dzieci, które wymagają specjalistycznego wsparcia objęte są opieką logopedy,  psychologa oraz specjalisty w zależności od potrzeb.

Praca wychowawczo - dydaktyczna w naszej placówce opiera się na programach wychowania  przedszkolnego, które są zgodne z realizacją treści zawartych w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego. Realizowane  są również dodatkowe programy z zakresu profilaktyki prozdrowotnej oraz programy ekologiczne.


                 

NASZA KADRA 


Dyrektor: mgr Elżbieta Ornowska nauczyciel mianowany  (wychowanie przedszkolne, logopedia z komunikacją alternatywną, terapia pedagogiczna, surdopedagogika)  

Wicedyrektor: mgr Teresa Ornowska - nauczyciel dyplomowany (wychowanie przedszkolne)


mgr Marcelina Stuś- nauczyciel początkujący (wychowanie przedszkolne)

mgr Beata Matuszka- nauczyciel dyplomowany (wychowanie przedszkolne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka)

mgr Katarzyna Pobiegło - nauczyciel  dyplomowany (wychowanie przedszkolne, język angielski)

mgr Beata Świeży- nauczyciel kontraktowy (wychowanie przedszkolne, rytmika)

mgr Michalina Tengler - nauczyciel kontraktowy (wychowanie przedszkolne)

mgr Jolanta Kłapsia - nauczyciel dyplomowany (wychowanie przedszkolne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, gimnastyka korekcyjna)

mgr Adrianna Swoboda - nauczyciel dyplomowany (wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna)

mgr Stanisław Kaczmarczyk - nauczyciel dyplomowany (wychowanie przedszkolne)

mgr Marta Klima-Huczek - logopeda


mgr Barbara Nawrat-Kłóskokatechetka katolicka

mgr Bogusław Czyż - katecheta ewangelickiODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W MIĘDZYŚWIECIU 


mgr Ewa Matlak nauczyciel dyplomowany (wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika)

mgr Katarzyna Moskała- nauczyciel początkujący (wychowanie przedszkolne)

mgr Katarzyna Zagóra - nauczyciel dyplomowany (wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna)

mgr Katarzyna Pobiegło -  nauczyciel dyplomowany (wychowanie przedszkolne, język angielski)

mgr Marta Klima-Huczek - logopeda


mgr Barbara Nawrat-Kłóskokatechetka katolicka

mgr Bogusław Czyż - katechetka ewangelickaPorządku pilnują i pyszne jedzonko gotują....


pani Barbara Baranowska - pomoc nauczyciela

pani Patrycja Górniok

pani Katarzyna Gołyszny 

pani Aneta Tengler

pani Anna Kubeczek 

pani Anna Macura 

pani Olga Mendrek 

pani Joanna Olszowska ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY:     

pani  Katarzyna Szafraniec

pani  Jolanta Kohut

pani  Grażyna Maciejiczek

pani  Renata Olszowska  - pomoc nauczyciela

pani Beata Hoffmann