WITAMY NA STRONIE PRZEDSZKOLA NR 4 W SKOCZOWIE

Przedszkole Publiczne Nr 4 w Skoczowie z oddziałami  zamiejscowymi w Międzyświeciu mieści się w budynku piętrowym, przy ul. Morcinka 20, w otoczeniu dużego ogrodu. W pobliżu jest dużo zieleni, lasek, rzeka i stawy, stanowiące doskonałą bazę wycieczkowo – spacerową. To usytuowanie placówki pozwala dzieciom zdobywać wiadomości o otaczającej przyrodzie poprzez bezpośredni  kontakt z nią. Bliskie sąsiedztwo Szkoły Podstawowej stwarza warunki do aktywnej współpracy, która ułatwia wychowankom przejście w kolejny etap edukacji.

Przedszkole może pomieścić 125 dzieci w godzinach od 6.00 – do 17.00 . Nieodpłatne minimum programowe realizowane jest w godzinach 7.30 – 12.30. Dysponuje pięcioma dużymi, bogato wyposażonymi w zabawki, pomoce dydaktyczne i sprzęt gimnastyczny salami; dostosowanymi do wieku i możliwości rozwojowych dzieci. Praca wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest na poziomie 5 grup wiekowych: grupa I – 3 latki (Smerfy), grupa II –  4 latki (Motylki),  grupa III – 5 latki (Pszczółki), grupa IV – 6 latki (Krasnoludki) i grupa V (Żabki) - dzieci 4, 5 i 6 letnie.

W Międzyświeciu przy ulicy Malinowej 2 mieszczą się nasze trzy oddziały zamiejscowe: Misie (grupa młodsza), Biedronki (grupa średnia) i Kotki (grupa starsza). Uczęszcza do nich 56 dzieci w godzinach od 6:30-16:00. Umiejscowienie naszej placówki pozwala nam na organizowanie spacerów z dala od ruchu ulicznego. Możemy wybrać się nad stawy, nad rzekę, do lasu i odwiedzić gospodarstwo rolne. Wychodząc do przedszkolnego ogrodu możemy skorzystać nie tylko z placu zabaw ale również zagrać w piłkę nożną na dużym boisku lub w siatkówkę plażową. Staramy się aby naszym przedszkolakom wesoło płynął czas.


Oferta edukacyjna dostosowana jest do potrzeb i możliwoścdzieci . Nasza wykwalifikowana kadra troszczy się o wszechstronny rozwój dzieci w atmosferze radości, współpracy i akceptacji. Stosowane są nowatorskie metody i formy pracy, wzbudzające zainteresowanie dzieci i chęć uczestnictwa w planowanych działaniach.

W osiąganiu sukcesów przez dzieci istotne jest równorzędne oddziaływanie przedszkola i rodziców, zatem staramy się wspierać rodziców w ich działaniach wychowawczych; umożliwiać kontakt ze specjalistami (psychologiem, logopedą, terapeutami pedagogicznymi) oraz angażować w codzienne życie przedszkola poprzez zajęcia otwarte, uroczystości, wycieczki, warsztaty, kiermasze, festyny itp. Nauczyciele wykorzystują w swojej pracy następujące metody:

 • - KLANZA- pedagogika zabawy;
 • - Globalne czytanie wg Majchrzak i Domana;
 • - Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej;
 • - Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz;
 • - Dziecięca matematyka E. Gruszczyk- Kolczyńskiej;
 • - Aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss;
 • - Metoda C. Orffa;
 • - Metoda Z. Kodlaya;
 • - Radosna kinezjologia J. Zwoleńska;
 • - Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborn;
 • - Metoda Knillów;
 • - Program rozwijający percepcję wzrokową- wzory i obrazki Froztig-Horne;
 • - Metoda symultaniczno-sekwencyjna prof. Jagody Cieszyńskiej;
 • - Elementy pedagogiki M. Montessori;
 • - Metoda ćwiczeń grafomotorycznych (H. Tymichowej).


Włączamy się w rożne akcje charytatywne, które uwrażliwiają na potrzeby i problemy innych, uczą empatii. Staramy się wychowywać  dzieci, aby w przyszłości wyrosły na mądrych, wrażliwych i odpowiedzialnych ludzi. By potrafiły okazać serce i nieść pomoc istotom słabszym i potrzebującym. 

Prowadzona jest bogata współpraca ze środowiskiem lokalnym, dzięki której dzieci poznają miejsca użyteczności publicznej.
Promujemy zdrowy styl życia, zachęcamy do aktywnego spędzania wolnego czasu i uczymy zdrowej rywalizacji oraz właściwego ustosunkowania się do odniesionego sukcesu lub poniesionej porażki poprzez organizacje i udział w miedzy przedszkolnych turniejach i olimpiadach sportowych.
Rozbudzając i poszerzając zainteresowania naszych wychowanków prowadzone są spotkania z artystami, wyjazdy do Teatru, spotkania z teatrzykami oraz ciekawymi ludźmi na terenie placówki.
Dzieci biorą udział w różnych konkursach i przeglądach artystycznych. Prezentują swoje artystyczne umiejętności na Dniach Skoczowa.

Dzieci uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego, religii katolickiej i ewangelickiej. Ponadto dzieci, które wymagają specjalistycznego wsparcia objęte są opieką logopedy,  psychologa oraz specjalisty w zależności od potrzeb.

Praca wychowawczo - dydaktyczna w naszej placówce opiera się na programach wychowania  przedszkolnego, które są zgodne z realizacją treści zawartych w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego. Realizowane  są również dodatkowe programy z zakresu profilaktyki prozdrowotnej oraz programy ekologiczne.


                 

NASZA KADRA 


Dyrektor: mgr Elżbieta Ornowska nauczyciel mianowany  (wychowanie przedszkolne, logopedia z komunikacją alternatywną, terapia pedagogiczna, surdopedagogika)  


mgr Marcelina Stuś- nauczyciel początkujący (wychowanie przedszkolne)

mgr Beata Matuszka- nauczyciel dyplomowany (wychowanie przedszkolne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka)

mgr Anna Trombik - nauczyciel  kontraktowy (wychowanie przedszkolne)

mgr Beata Świeży- nauczyciel kontraktowy (wychowanie przedszkolne, rytmika)

mgr Daria Brachacz- nauczyciel początkujący (wychowanie przedszkolne)

mgr Adrianna Swoboda - nauczyciel dyplomowany (wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna)

mgr Stanisław Kaczmarczyk - nauczyciel dyplomowany (wychowanie przedszkolne)

mgr Beata Żbik-Bibrzycka - (wychowanie przedszkolne, język angielski)

mgr Marta Klima-Huczek - logopeda


mgr Barbara Nawrat-Kłóskokatechetka katolicka

mgr Bogusław Czyż - katecheta ewangelickiODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W MIĘDZYŚWIECIU 


mgr Ewa Matlak nauczyciel dyplomowany (wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika)

mgr Katarzyna Moskała- nauczyciel początkujący (wychowanie przedszkolne)

mgr Katarzyna Zagóra - nauczyciel dyplomowany (wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna)

mgr Agata Chrapek -  nauczyciel mianowany (wychowanie przedszkolne, rytmika)

mgr Daria Brachacz- nauczyciel początkujący (wychowanie przedszkolne)


mgr Beata Żbik-Bibrzycka - (wychowanie przedszkolne, język angielski)

mgr Marta Klima-Huczek - logopeda


mgr Barbara Nawrat-Kłóskokatechetka katolicka

mgr Bogusław Czyż - katechetka ewangelickaPorządku pilnują i pyszne jedzonko gotują....


pani Barbara Baranowska 

pani Patrycja Górniok

pani Katarzyna Gołyszny 

pani Aneta Tengler

pani Anna Kubeczek 

pani Magdalena Matuszek

pani Anna Macura 

pani Olga Mendrek 

pani Joanna Olszowska ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY:     

pani  Katarzyna Szafraniec

pani  Jolanta Kohut

pani  Grażyna Maciejiczek

pani  Renata Olszowska

pani Beata Hoffmann

pani Agnieszka Danel-Kuras

pani Wioletta Leszczorz

pani Monika Macura