Grupa II - MOTYLKI

MOTYLKI TO MY:

                                  

Jan B., Eryk B., Leon B., Emilia Ch., Remigiusz C., Antoni C., Karol D., Maja G., Aleksandra G., Piotr G., Emilia K., Mila K., Hanna M., Krzysztof M., Dobrawa P., Adrian P., Julia P., Justyna P., Wojciech R., Milena Rz., Franciszek S., Wiktoria S., Sara S., Oliwier T., Antoni W.

         1

opiekują się nami:


p. Beata, p. Stanisław, p. Kasia


język angielski mamy:

z p. Kasią P. w czwartki i piątki

KWIECIEŃTematyka kompleksowa:

1. Temat kompleksowy: „Wielkanoc”– termin realizacji 03.04 – 07.04.2023 r

2. Temat kompleksowy: „Zwierzęta w gospodarstwie”– termin realizacji 10.04 – 14.04.2023 r

3. Temat kompleksowy: „W wiejskim gospodarstwie”– termin realizacji 17.04 – 21.04.2023 r

4. Temat kompleksowy: „W zgodzie z naturą”– termin realizacji 24.04 – 28.04.2023 r

Cele ogólne: kształtowanie samodzielności podczas zabiegów higienicznych, ubierana się i rozbierania; dbanie o swoje zdrowie i dobre samopoczucie (zabiegi higieniczne); rozwijanie zdolności prowadzenia obserwacji w tym także obserwacji przyrodniczych oraz wypowiadania się na ich temat; dostrzeganie zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym (wiosna); doskonalenie umiejętności uważnego słuchania (w tym również wierszy, opowiadań literackich); rozwijanie mowy i myślenia (zabawy oddechowe, fonacyjne, ortofoniczne, zagadki słuchowe); respektowanie poleceń nauczyciela; stosowania zwrotów grzecznościowych stosownie do sytuacji: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam; respektowania zasad kulturalnego zachowania się przy stole podczas spożywania posiłku; wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno
– rytmicznych; kształtowanie spostrzegawczości słuchowej, wzrokowo – ruchowej, doskonalenie sprawności manualnej podczas zabaw dydaktycznych, manipulacyjno
– konstrukcyjnych oraz działań plastycznych; doskonalenie sprawności ruchowej; kształtowanie umiejętności uczestniczenia w zabawach dowolnych, tematycznych, naśladowczych, integracyjnych; przestrzegania zasad bezpieczeństwa i respektowania zakazów w różnych sytuacjach życiowych: nie zbliżania się do nieznanych zwierząt, nie dotykania nieznanych roślin, nie bawienia się nieznanymi przedmiotami; nazywa wybrane zwierzęta występujące w najbliższym otoczeniu, np. zwierzęta domowe: kot, pies, chomik; zwierzęta z ogrodu przedszkolnego lub parku: wiewiórka, wróbel; zwierzęta z gospodarstwa wiejskiego: kura, krowa, świnia. Poznawanie symboli związanych z Wielkanocą.


C"Wiosenny bukiet"