Grupa II - SMERFY

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

LUTY

Cele ogólne:

 • poznawanie wybranych wartości (prawdomówność),

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu,

 • umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,

 • układanie obrazków według kolejności zdarzeń,

 • poszerzanie doświadczeń plastycznych dzieci – poznanie nowej techniki,

 • zachęcanie do udzielania pomocy osobom potrzebującym.

 • poszerzanie wiadomości przyrodniczych nt ptaków, uwrażliwienie na systematyczne dokarmianie ptaków

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat

 • kształtowanie umiejętności tworzenia zbiorów i szacowanie ilości elementów, utrwalenie nazw kolorów.

 • Doskonalenie percepcji percepcji słuchowej

Cele ogólne:


 • poznawanie ciekawostek związanych z kosmosem.

 • dostarczanie wiadomości na temat Układu Słonecznego,

 • rozbudzanie wyobraźni przestrzennej i kreatywności,

 • rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,

 • poznanie nowej piosenki,

 • rozwijanie zdolności szybkiej reakcji na ustalone hasła,

 • rozpoznawanie i nazywanie barw podstawowych i wybranych barw pochodnych,

 • rozwijanie umiejętności matematycznych,

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania wiersza,