Grupa II - SMERFY

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:


I.  „To jestem ja” 01.09 – 08.09.2023

W tym tygodniu będziemy rozwijać:

Dziecięce relacje - poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy.

Współdziałanie w grupie - uczestniczenie we wspólnych zabawach.

Komunikowanie się w grupie - odpowiadanie na zadane pytania.

Aktywność językową

Słownictwo - nazywanie przedmiotów i ich kolorów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.).

Wypowiedzi ustne - odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Elementy matematyki

Klasyfikowanie

Muzykę i śpiew - słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.

Aktywność ruchową

Sprawność ruchową


II. Moja grupa” Termin realizacji: 11.09 – 15.09.2023


W tym tygodniu będziemy rozwijać:

Współdziałanie w grupie - uczestniczenie we wspólnych zabawach.

Kontakty ze znakami i z symbolami - rozpoznawanie swojego znaczka rozpoznawczego wśród innych znaczków.

Myślenie przyczynowo-skutkowe - określanie, na podstawie dwóch obrazków, co zdarzyło się wcześniej, a co później.

Uwaga - skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Słownictwo - nazywanie przedmiotów i ich kolorów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.).

Wypowiedzi ustne - odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Orientację przestrzenną - określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.

Klasyfikowanie - porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

Zainteresowania plastyczne - rysowanie kredkami.

Muzykę i śpiew :słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.


III.  Moja droga do przedszkola Termin realizacji: 18.09 – 22.09.2023

W tym tygodniu będziemy rozwijać:

Dbałość o bezpieczeństwo - poznawanie zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach (pod opieką osoby dorosłej)

Znajomość najbliższej miejscowości i regionu

Praca dorosłych - poznawanie zawodów osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola; nazywanie ich czynności, narzędzi, przyborów potrzebnych im do pracy.

Współdziałanie w grupie - uczestniczenie we wspólnych zabawach.

Kontakty ze znakami i z symbolami - rozpoznawanie wybranych znaków drogowych.

Uwagę - skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez 

nauczyciela.

Orientację przestrzenną - określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: do góry, w dół, do przodu, do tyłu, w bok.

Zainteresowania plastyczne - malowanie: palcami, dłonią, pędzlem.

Muzykę i śpiew - słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.

Muzykę i ruch - uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych

Sprawność ruchową - uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa. uczestniczenie w zabawach ruchowych

IV. „Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie”

 Termin realizacji: 25.09 – 29.09.2023

W tym tygodniu będziemy rozwijać:

Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych

Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych

Wdrażanie do samodzielności

Uwrażliwianie na estetycznych wygląd

Rozwijanie prawidłowego oddechu, artykulacji i wymowy;

Wspomaganie dzieci w werbalnym przekazywaniu myśli i uczuć;

Tworzenie warunków do polisensorycznego poznawania świata.
Moje przedszkole


1. Maszeruję rano do przedszkola z mamą,

śpiewa ptak, wiatr powiewa,

a ja głośno śpiewam.

Ref.: Czas wesoło płynie

w przedszkolnej drużynie,

tu przyjaciół mam

i nie jestem sam,

tu przyjaciół mam

i nie jestem sam.

2. W drzwiach nas wita pani,

mam laurkę dla niej,

w sali już jest wesoło,

wszyscy robią koło.

Ref.: Czas wesoło…

3. Znam magiczne słowa:

proszę i przepraszam,

powiem wam – zawsze chętnie

do przedszkola wracam.

Ref.: Czas wesoło…

Światełko”

I. Salach


Przez ulicę idą dzieci,

gdy zielone światło świeci.

Kiedy żółte się zapali

uważają nawet mali.

Gdy zobaczysz zaś czerwone

czekaj grzecznie na...(zielone).