Grupa IV - PSZCZÓŁKI

Pszczółki:  

    Kamil B. Robert, Adam, Filip, Kamil I., Hanna, Beniamin, Joanna, Franciszek K., Oskar, Błażej, Daniel L., Kinga, Franciszek M.C., Szymon O., Zuzanna, Kacper, Kazimierz, Szymon Rz., Nel, Marta U., Marta W., Amelia, Daniel Z., Arkadiusz.

W naszej grupie rządzą: p. Beatka, P. Stasiu i p. Ola.

Język angielski mamy:

 poniedziałek: 7.30 - 8.00

piątek: 9.00 - 9.30

Religię katolicką mamy:

wtorek: 8.30 - 9.00

środa: 8.30 - 9.00

Religię ewangelicka mamy:

czwartek: 12.00 - 13.00Tematyka kompleksowa na miesiąc kwiecień:

MORSKIE OPOWIEŚCI

W DOMU I W ZAGRODZIE

EKO - STYLEM ŻYCIA

STRAŻNICY KSIĄŻEK


Cele ogólne

doskonalenie umiejętności rozumienia i wyjaśniania znaczenia umownych symboli i znaków znajdujących się w najbliższym otoczeniu, wzbogacanie wiedzy na temat środków transportu, roślin i zwierząt wodnych, wdrażanie do własnych eksperymentów językowych, uważnego słuchania i nadawania znaczenia własnym doświadczeniom, rozwijanie zainteresowania literami i czytaniem, odczytywanie krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter, doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania, opowiadanie o własnych przeżyciach i doświadczeniach, doskonalenie umiejętności klasyfikowania jakościowego przedmiotów, przeliczania, dodawania i odejmowania w możliwie najszerszym zakresie, tworzenia i odczytywania zapisów działań matematycznych, realizowania impresji plastycznych inspirowanych przyrodą, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, utrwalenie poznanych liter, rozwijanie słuchu fonematycznego, oraz umiejętności czytania prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter  doskonalenie sprawności fizycznej podczas zabaw ruchowych,  tworzenie spójnych wypowiedzi na określony temat, doskonalenie sprawności grafomotorycznej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej, doskonalenie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie, kształtowanie odporności emocjonalnej oraz zdolności do wysiłku umysłowego w sytuacjach trudnych i stresujących,  doskonalenie umiejętności indywidualnego i zbiorowego śpiewu piosenek, udział w zabawach: słuchowych, rytmicznych i naśladowczych, podejmowane prób instrumentacji wybranych fragmentów piosenek, nabywanie umiejętności skupiania uwagi, doprowadzania rozpoczętej pracy do końca, sprawne wykonywanie prac plastycznych wybraną techniką,  rozwijanie umiejętności samodzielnego dostosowania ubrania do pogody, doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu, dodawania i odejmowania w możliwie szerokim zakresie, doskonalenie samokontroli wykonywanego ruchu graficznego, kształtowanie postawy godzenia się z porażką oraz radością z sukcesu innych, wdrażanie do przestrzegania zasad uczciwej rywalizacji podczas gier zespołowych, kształtowanie postaw proekologicznych w życiu codziennym, aktywnej postawy podczas zajęć organizowanych przez nauczyciela, doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych


 " W zagrodzie Małgosi"-bajka ortofoniczna E. Michałowskiej

Wieczorem w zagrodzie ciocia Małgosi
każde zwierzątko o jedzenie prosi.
Piesek szczeka: Hau, hau, hau.
Kotek miauczy: Miau, miau, miau.
Kura gdacze: Kod, ko, dak.
Kaczka kwacze: Kwa, kwa, kwa.
Gąska gęga: Gę, gę, gę.
Ona też chce najeść się.
Owca beczy: Be, be, be.
Koza meczy: me, me, me.
Indor gulgocze: Gul, gul, gul.
Krowa ryczy: Mu, mu, mu.
Konik parska: Prr, prr, prr.
A pies warczy: Wrr, wrr, wrr.
I tak gra orkiestra ta gra,
aż Małgosia jeść im da.


Piosenka


Za skrzypiącą złotą furtką

czarodziejskie jest podwórko.

Biega po nim stado kur                

Z wachlarzami z kurzych piór!

 

Ref. A po stawie gąska płynie,

Gąska w białej krynolinie,

Za nią orszak kaczych dam,

Biały kaczor też jest tam!

 

2. Po podwórku jak księżniczki,

Spacerują dwie indyczki,

Spacerują w sukniach z piór,

Każda w sukni w inny wzór.

 

3. Chodzi świnka po podwórzu,

Stroje ma w odcieniach różu.

Czasem w błocie gubi róż,

Bo tak lubi, no i już!

 

4. Kto zasiada tu na tronie?

Kogut z tęcza na ogonie.

Czasem dziobem dziobie tron,

Tak po prostu, jak to on!