Grupa I - SMERFY

SMERFY TO MY: Hania, Zosia, Nikoś, Ania, Oliwier, Adaś,Pawełek, Bruno, Hania, Michaś, Michalinka, Julian, Emilka, Lenka, Bartuś, Leoś, Natalka, Elenka, Julia, Franio, Adaś, Fabian, Alan, Adaś


opiekują się nami: Adrianna Swoboda, Teresa Ornowska i Barbara Baranowska

język angielski mamy: czwartki 9 30 - 10 00


WIERSZ


O dwóch kotkach

H. Behlerowa


Czarny kotek

wlazł na płotek,

wąsikami ruszył.

Myje łapki i futerko,

ogonek i uszy.

Umył kotek swe futerko

i opuścił płotek.

Zaraz po nim na to miejsce wskoczył biały kotek”.


                                                                              


         


PIOSENKA


Domowe zwierzaki


    1. Kotek mały pyszczek ma

i sterczące uszka dwa.

Ref.: A na nosku kropla mleka

Kropla mleka gdzieś ucieka (2x)    2. Piesek szczeka hau, hau, hau,

cobyś teraz piesku chciał?

Ref.: Chciałbym małą poduszeczkę,

żeby wyspać się troszeczkę (2x)


    3. Chomik biega tu i tam

co ja z tym chomikiem mam?

Ref.: Szuka mama, szuka tata

a ten chomik prawie lata! (2x)


    4. Ryba złoty ogon ma

i błyszczące oczka dwa.

Ref.: Gdy przyklejam nos do szyby

uciekają wszystkie ryby (2x)

Treści programowe – kwiecień  2023


Tematyka kompleksowa: WESOŁY ZWIERZYNIEC” – 10.-14.04.2023.

Przeliczanie liczebnikami głównymi w zakresie 1–3, rozwijanie aktywności ruchowej – przedstawianie ruchem treści obrazka, dostrzeganie charakterystycznych cech budowy kota, nauka piosenki o zwierzątkach, budzenie zainteresowania utworami literatury dziecięcej, nazywanie różnych stanów emocjonalnych, próba wskazywania przyczyn. Stosowanie różnych technik plastycznych – rysowanie, wydzieranka, utrwalenie znajomości kolorów: czarny, biały. Różnicowanie wysokości dźwięków: wysoki – niski w zabawie naśladowczej. Zapoznanie ze zwyczajami i potrzebami zwierząt.


Tematyka kompleksowa:CO SŁYCHAĆ NA WSI?” – 17.- 21.04.2023

Usprawnianie aparatu mowy – ćwiczenia ortofoniczne, zapoznanie z wybranymi nazwami  zwierząt mieszkających na wsi. Rozwijanie zdolności manualnych poprzez wykonanie pracy plastycznej techniką – origami płaskie z koła. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi w zakresie 3. Utrwalenie piosenki „Domowe zwierzaki”, zabawy z wykorzystaniem instrumentów. Zapoznanie z wybranymi zwierzętami mieszkającymi na sawannie: słoń, lew, zebra, pantera, żyrafa, omówienie charakterystycznych cech ich wyglądu.

      Tematyka kompleksowa: SZANUJEMY NASZĄ PRZYRODĘ” – 24.-28.04.2023

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, zrozumienie zależności pomiędzy stanem naturalnego środowiska, a zdrowiem i samopoczuciem własnym i innych ludzi obecnie oraz w przyszłości. Kształtowanie umiejętności racjonalnego korzystania z nieodnawialnych zasobów przyrody. Wskazywanie wpływu działalności człowieka na przyrodę. Rozwiązywanie problemów dotyczących środowiska: segregacja odpadów. Dokonywanie wyborów i podejmowanie decyzji dotyczących środowiska w codziennym życiu. Rozróżnianie różnych materiałów: papier, plastik, szkło, metale. Udział w utrzymywaniu porządku w otoczeniu domu i przedszkola. Kształtowanie zachowań proekologicznych. Poznanie kolejności działań podczas sadzenia drzewa. Rozbudzanie zainteresowania przyrodą.