Grupa V - ŻABKI

ŻABKI TO MY


             


                                        WIERSZ  :

                         

Jesienna szaruga”

                          Jolanta Herman


Droga Pani Jesień

w płaszczyku deszczowym,

czemu deszcz jest szary,

a nie kolorowy?

Nie jest więc różowy,

nie jest też niebieski,

nie jest w kratkę, kropki,

albo w jakieś kreski?

Może to i lepiej,

same z tym kłopoty,

deszcz by przemalował,

pewnie w kratkę koty…

O deszcz kolorowy,

więc wcale nie proszę,

kolorowy mam parasol

i moje kalosze.

 
      

     


                    PIOSENKA :

     

Deszczowy dzień”


1. Koleżanki i kolego

Popatrz dzisiaj w niebo

Niebo nastrój ma ponury

Produkuje chmury

Ref:

Dziś deszczowy dzień

Słońce przykrył cień

Z deszczu kałuże

Małe i duże

2. Z ciemnej chmury deszczyk pada

Parasol rozkłada

A dzieciakom to nie szkodzi

Jaś w kałuży brodzi

Ref:

Dziś deszczowy dzień

Słońce przykrył cień

Z deszczu kałuże

Małe i duże

                   


                          

                               

                                                   
                                   


     TEMATYKA KOMPLEKSOWA NA MIESIĄC LISTOPAD:


SPOSOBY NA JESIENNĄ SZARUGĘ” 30.10. – 02.11. 2023.

Cele ogólne: Odczuwanie więzi z grupą. Zgodna współpraca w parze. Poznanie znaczenia słowa „hobby”. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Rozwijanie pamięci muzycznej. Zaznajomienie z wyglądem i sposobem kreślenia litery „I, i”. Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem. Zapoznanie z przysłowiami i ich znaczeniem. Poznanie nowej techniki plastycznej. Zwrócenie uwagi na zmiany w przyrodzie Zapoznanie dzieci z etapami powstania chleba. Utrwalanie zasad kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych. Wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnej zabawy.

WSZYSCY MAJĄ DOMY” 06.11. – 10.11.2023.

Cele ogólne: Kształtowanie umiejętności szanowania emocji swoich oraz innych osób. Budowanie kompetencji w zakresie komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku. Zaznajomienie z wyglądem i sposobem kreślenia litery „D, d”. Rozwijanie zainteresowań architekturą mieszkalną i krajobrazu. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Rozwijanie samodzielności myślenia, argumentowania. Utrwalenie umiejętności podziału wyrazów na sylaby i liczenia sylab w wyrazie. Utrwalenie znajomości adresu domowego. Rozwijanie umiejętności szyfrowania informacji. Nabywanie postawy opiekuńczości w stosunku do zwierząt. Zapoznanie z różnymi rodzajami budynków, schronień, domów. Rozumienie pojęć: mniej, więcej, tyle samo. Odczuwanie satysfakcji ze wspólnego dzieła. Rozwój wrażliwości słuchowej.

ODKRYWAMY KOSMOS” 13.11. - 17.11.2023.

Cele ogólne: Poznanie obrazu graficznego litery „K, „k:. Wzbogacenie słownictwa („grawitacja”, nazwy planet). Wyciąganie prostych wniosków na podstawie zdobytych informacji. Ćwiczenia skoczności, zwinności, równowagi. Umacnianie więzi między dziećmi w grupie. Doskonalenie umiejętności współpracy z rówieśnikami podczas wspólnych zabaw i prac. Utrwalenie obrazu graficznego swojego imienia. Rozwijanie zainteresowań kosmosem. Odkrywanie sposobów zastosowania odejmowania w sytuacjach codziennych. Rozwijanie elastyczności myślenia i działania. Doskonalenie poczucia rytmu. Rozwijanie u dzieci umiejętności weryfikowania swoich poglądów oraz poglądów wyrażanych przez inne osoby. Rozwijanie postawy odpowiedzialności. Rozwijanie samodzielnego myślenia oraz działania.


LEŚNE ŚPIOCHY I NIE-ŚPIOCHY” 20.11. – 24.11. 2023.

Cele ogólne: Rozwijanie zainteresowań światem przyrody. Poznanie obrazu graficznego litery „Y, y”. Zaznajomienie z obrazem graficznym liczby 5. Rozwijanie ciekawości poznawczej. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworu literackiego. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat. Próby postrzegania perspektywy z innego niż własny punkt widzenia. Rozwijanie pamięci muzycznej i ruchowej. Zwiększenie możliwości percepcyjnych poprzez połączenie matematyki z ruchem. Rozwój umiejętności wizualizowania, wytworzenie emocji radości i zadowolenia. Odczuwanie przyjemności ze wspólnej zabawy. Rozwijanie inwencji twórczej. Rozwijanie sprawności ruchowej.


ZABAWA W TEATR” 27.11. – 01.12. 2023.

Cele ogólne: Wzbogacenie wiedzy n/t sztuki teatru. Poznanie pojęć związanych z wystrojem teatru: aktor, scena, kurtyna, sufler, lalka. Przestrzeganie zasady kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych. Utożsamianie i różnicowanie dźwięków mowy. Rozwijanie inwencji twórczej. Odczuwanie dumy, radości i satysfakcji ze swojego dzieła. Zaznajomienie z obrazem graficznym litery „L, l”. Rozwijanie samodzielności podczas podejmowania decyzji – wyboru postaci i realizowania własnych pomysłów. Zaznajomienie z obrazem graficznym liczby 6. Dokładne podejmowanie wykonywanych czynności. Rozwijanie małej i dużej motoryki. Rozwijanie inwencji twórczej. Próby modulowania swego głosu, wyrażania emocji. Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem. Wczuwanie się w charakter odgrywanej postaci. Poznanie układu tanecznego do muzyki ludowej. Zgodne współdziałanie w grupie.