Grupa V - ŻABKI

ŻABKI TO MY


             


                                       WIERSZ  :

             

Dzieci

          Danuta Gellner


Wszystkie dzieci

na całym świecie

są takie same –

lubią skakać na jednej nodze

i lubią zanudzać mamę.

Wszystkie dzieci

na całym świecie

śpiewają wesołe piosenki i

byle kamyk,

i byle szkiełko,

biorą jak skarb do ręki.

Podobno dzieci

na całym świecie

bywają niegrzeczne czasem,

lecz to nie u nas,

nie w naszym mieście –

to gdzieś za górą, za lasem…


                                  


         PIOSENKA :

                                                 Kocham cię mamo tioe


Usiądź mamo przy mnie blisko
I posłuchaj tych słów
Ty z pewnością wiesz to wszystko
Jednak powiem to znów

Kocham Cię Ti Amo je taime
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też
Kocham Cię Ti Amo je taime
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też

Popatrz mamo w moje oczy
Ujrzysz w nich miłość mą
Nawet bardzo późno w nocy
Śpiewać będę Ci to

Kocham Cię Ti Amo je taime
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też.
Kocham Cię Ti Amo je taime
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też

Kocham Cię Ti Amo je taime
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też
              


TEMATYKA KOMPLEKSOWA NA MIESIĄC MAJ :

Tematyka kompleksowa: „Mój kraj - POLSKA” Termin realizacji: 29.04. – 03.05. 2024.

Cele ogólne: Kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski. Poszerzanie wiedzy na temat stolicy Polski. Rozwijanie postawy aktywnego obywatela. Rozróżnianie pojęć: miasto, wieś, zabytki, morze, góry, jezior. Zwrócenie uwagi na różnorodność polskich krajobrazów .Rozwijanie zainteresowań pięknem naszego kraju. Rozwijanie umiejętności kodowania informacji Rozwijanie ciekawości poznawczej. Wdrażanie do przestrzegania zasad zachowania podczas zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych.


Tematyka kompleksowa: W wiejskiej zagrodzie” Termin realizacji: 06.05-10. 05.2024.

Cele ogólne: Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat wsi i zwierząt hodowlanych (uświadomienie potrzeby hodowania zwierząt, wskazanie, jakie korzyści przynosi to człowiekowi). Poznanie różnic w krajobrazie wiejskim i miejskim. Poznawanie narzędzi ogrodniczych potrzebnych na wsi i ich zastosowania. Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej. Rozwijanie opiekuńczego stosunku do zwierząt. Utrwalenie pojęć: wewnątrz, na zewnątrz. rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Rozwijanie pamięci dowolnej, percepcji wzrokowej oraz kreatywności.


Tematyka kompleksowa: Majowa łąka Termin realizacji: 13.05. – 17.05. 2024.

Cele ogólne: Wzbogacenie wiedzy przyrodniczej. Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania, dopełniania. Doskonalenie umiejętności dostrzegania, kontynuowania rytmów i przekładania ich na inne reprezentacje. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych. Poszerzanie wiadomości o zwierzętach i roślinach związanych z łąką. Kształtowanie postawy poszanowania przyrody. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej.


Tematyka kompleksowa: „ W rodzinnym kręgu” Termin realizacji: 20.05. 24.05.2024.

Cele ogólne: Poszerzanie wiedzy o rodzinie pochodzenia: jej tradycjach, historii, członkach i pełnionych przez nich rolach społecznych. Doskonalenie rozumienia obowiązków członków rodziny i konieczności ich wypełniania. Doskonalenie umiejętności prezentowania wierszy i piosenek. Doskonalenie umiejętności odtwarzania według wzoru oraz układania własnych kompozycji. Doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie, dodawania i odejmowania w zakresie 10 . Rozwijanie umiejętności budowania dłuższej, wielozdaniowej wypowiedzi.


Tematyka kompleksowa: „Niespodzianki dla dzieci ” Termin realizacji: 27.05. – 01.06. 2024.


Cele ogólne: Doskonalenie samopoznania, dostrzegania odmienności i niepowtarzalności każdej osoby. Doskonalenie umiejętności rozumienia czytanego tekstu. Kształtowanie postawy akceptacji i tolerancji wobec różnorodności kultury i języka w obrębie społeczności, w której dziecko funkcjonuje. Pogłębianie wzajemnego zaufania. Zapoznanie z podstawowymi prawami dziecka. Doskonalenie orientacji w schemacie ciała i umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby. Wdrażanie do okazywania szacunku i życzliwości wobec osób w najbliższym otoczeniu.