Grupa V - ŻABKI

ŻABKI TO MY: Aleksandra, Bruno, Antoni, Mikołaj, Borys, Filip, Jakub, Maja, Oliwier, Fabian, Nikodem, Alan, Antoni, Michalina, Karolina, Maria, Julia, Kirill, Natasza


opiekują się nami: pani Jola, Marcelina i Aneta

język angielski mamy: czwartek i piątek 10.00 - 10.30

religia katolicka: wtorek i środa 9.30 - 10.00

religia ewangelicka:  czwartek 12.00 - 13.00

konsultacje dla rodziców z wych. Jolantą Kłapsia: wtorki 14.30 - 15.00 i czwartki 7.00 - 7.30Drodzy Rodzice, to już ostatni miesiąc przed wakacyjną przerwą, a dla niektórych dzieci już ostatni pobytu w przedszkolu. Podczas tych ostatnich dni będziemy chcieli jeszcze porozmawiać na następujące tematy oraz zrealizować takie cele i zadania:

1.     „EGZOTYCZNE PODRÓŻE”

Kształtowanie umiejętności słuchania tekstu ze zrozumieniem, udzielanie prawidłowych odpowiedzi na pytania. Zapoznanie z nazwami wybranych kontynentów i państw. Kształtowanie postawy tolerancji i życzliwości wobec odrębności narodowych, odmienności w  wyglądzie lub sprawności innych ludzi. Poszerzanie wiedzy na temat zwierząt żyjących w najbliższym i dalszym otoczeniu. Zwiększanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez zróżnicowane aktywności: plastyczne, konstrukcyjne, kulinarne.

2.     „LETNI OBSERWATOR PRZYRODY”

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, pogłębianie wiedzy przyrodniczej poprzez obserwację, eksperymenty, doświadczenia, rozmowy, właściwe wnioskowanie. Kształtowanie rozumienia nowych pojęć poprzez obserwacje poczynione w czasie doświadczenia. Zintensyfikowanie przygotowań do podjęcia nauki czytania i pisania poprzez wielość ćwiczeń słuchowych i słuchowo – wzrokowych. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się swobodnego oraz na określony temat. Wykorzystywanie umiejętności matematycznych w czasie zabaw oraz w życiu codziennym.

3.     „PRZEDSZKOLE CZAS POŻEGNAĆ”

Kształtowanie poczucia przynależności do określonej grupy społecznej, w tym do grupy przedszkolnej. Doskonalenie umiejętności podejmowania wysiłku intelektualnego w sytuacji napięć. Kształtowanie umiejętności poszukiwania pomocy w sytuacji trudnej, w tym sytuacji trudnej emocjonalnie.  Wdrażanie do podejmowania działań na rzecz budowania pozytywnej atmosfery w grupie. Zabezpieczenie zabawek i sprzętu  w przedszkolu na wakacje.

Pozytywne myślenie o sobie – wyrabianie poczucia  wartości  własnej osoby. Uświadomienie sobie mocnych stron. Wyrażanie uczuć: smutku, radości, złości
i spokoju, obojętności. Oswajanie z nowym środowiskiem i otoczeniem, redukowanie stresu związanego z nadchodzącą zmianą.

4.     „RADOSNE WAKACJE”

Zwrócenie uwagi na przestrzeganie w czasie wakacji zasad bezpieczeństwa. Bezpieczne korzystanie z kąpieli wodnych i słonecznych. Uświadomieniem dzieciom niebezpieczeństw wynikających z kontaktów z nieznajomymi osobami. Doskonalenie umiejętności tworzenia spójnej wypowiedzi, swobodnego wypowiadania się, dzielenia się swoimi doświadczeniami. Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania czytanego tekstu, opowiadania wysłuchanej historii. Tworzenia prac plastyczno – technicznych według instrukcji słownej. Wdrażanie do systematycznego podejmowania aktywności ruchowej.

Wiersz do nauki:

„POŻEGNANIE”

W przedszkolu czas tak miło leci
zegar odmierza minuty.    
Dopiero był ciepły wrzesień
a już przyszedł luty.
Drugi semestr szybko minął,
wiosna, zabawy aż do wieczora.
Na rabatce pachną kwiaty,
wakacji nadchodzi pora.
Tu w przedszkolu przez rok cały,
tyle zabaw było miłych,
takie rzeczy tu się działy,
takie dni przyjemne były.


Piosenka do nauki:

„POŻEGNALNY WALCZYK”

                   muzyka i słowa: Leszek Gęca

Wszystkim pięknie dziękujemy

za wspólną zabawę,

może znów się zobaczymy, razem zatańczymy.

Ref:  Raz w prawo, raz w lewo

i w przód i w tył,

byś długo pamiętał, żeś z nami był   II:2x