2022-03-11
ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE POMOCY DLA UCHODŹCÓW

POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY:

·       Gminnym koordynatorem pomocy dla Ukrainy jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie.

·       Gmina Skoczów uruchomiła specjalną infolinię, jak i adres mailowy dla pomocy Ukrainie. Pod numerem tel. 731-661-770 w godzinach od 7:00 do 19:00, oraz adresem e-mail pomocdlaukrainy@ops.skoczow.pl można zgłaszać oferowaną przez mieszkańców pomoc.

·       Dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego będą przyjmowane do publicznych szkół podstawowych oraz obejmowane opieką i nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich. W celu ułatwienia nauki będą mogły uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego.

·       Zwracamy się z prośbą do mieszkańców, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców o kontakt pod nr tel. 884-777-770. Informacje o przebywających na terenie Gminy obywatelach Ukrainy są niezbędne dla rozeznania potrzeb, jak również udzielenia adekwatnej dla danej rodziny pomocy (socjalnej, edukacyjnej). 

·       W celu uzyskania pomocy ze strony tłumacza – prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skoczowie.

·        Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Śląskiego w Cieszynie uruchomiła program wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży narodowości ukraińskiej mieszkających w naszym regionie. Celem programu jest wsparcie wszystkich młodych osób narodowości ukraińskiej, które doświadczają lęku, obaw o bliskich, rozstania z nimi lub innych trudności w możliwie najkrótszym czasie. Numery telefoniczne, pod którymi można dokonać zapisu:    33 854 92 10,    33 854 92 11.

·        Urząd Miejski w Skoczowie uruchomił specjalne konto bankowe, z którego wpłaty przeznaczone zostaną na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym w Skoczowie. Jest ono transparentne, przeznaczone tylko do tego zadania! Tytuł wpłaty: DAROWIZNA - POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY      NR KONTA:97 8126 0007 0000 2381 2000 1940